Lọ thủy tinh borosilicate nắp gỗ

794
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giới thiệu sản phẩm Lọ thủy tinh borosilicate nắp gỗ 500ML OEM 6LLLL

Lọ thủy tinh borosilicate nắp gỗ 500ML OEM 6LLLL - Thủy tinh Borosilicat được đặc trưng bởi một sức chống chịu sự tấn công có tính axit. - Với hệ số giãn nở nhiệt thấp (3,3 x 10-6 /K) bằng khoảng 1/3 của thủy tinh truyền thống thủy ting sodalime.Do đó các sản phẩm thủy tinh làm bằng borosilicate ổn định nhiệt độ tuyệt đối . - Thủy tinh này đặc biệt thích hợp cho các phòng thí nghiệm và sử dụng hóa chất , nơi tiếp xúc với các vật liệu tích cực có thể được kéo dài. - các nước tiên tiến đã đưa vật liệu thủy tinh borosilicate vào sử dụng trong nhà bếp từ hơn một thập kỷ qua. - vị vậy chúng tôi khuyên bạn lên thay đổi thói quen sử dung vật liệu thủy tinh thông thường trong lưu trữ thức ăn trong gia đình sang thủy tinh borosilicate.    

Lọ thủy tinh borosilicate nắp gỗ 500ML OEM 6LLLL

Lọ thủy tinh borosilicate nắp gỗ 500ML OEM 6LLLL

Giới thiệu sản phẩm Lọ thủy tinh borosilicate nắp gỗ

Lọ thủy tinh borosilicate nắp gỗ - Thủy tinh Borosilicat được đặc trưng bởi một sức chống chịu sự tấn công có tính axit. - Với hệ số giãn nở nhiệt thấp (3,3 x 10-6 /K) bằng khoảng 1/3 của thủy tinh truyền thống thủy ting sodalime.Do đó các sản phẩm thủy tinh làm bằng borosilicate ổn định nhiệt độ tuyệt đối . - Thủy tinh này đặc biệt thích hợp cho các phòng thí nghiệm và sử dụng hóa chất , nơi tiếp xúc với các vật liệu tích cực có thể được kéo dài. - các nước tiên tiến đã đưa vật liệu thủy tinh borosilicate vào sử dụng trong nhà bếp từ hơn một thập kỷ qua. - vị vậy chúng tôi khuyên bạn lên thay đổi thói quen sử dung vật liệu thủy tinh thông thường trong lưu trữ thức ăn trong gia đình sang thủy tinh borosilicate.

Bình luận

Chat
1