Bình Gốm Sứ Giang Tây – Lọ hoa , đĩa trang trí 0989.490.910

23