Ấm Lọc Trà Hoa Quả Thuỷ Tinh Chịu Nhiệt Cao Cấp 1.6L , 1L