Thủy Tinh – Tìm hiểu về thủy tinh – Thực chất thủy tinh là gì ?